Marathi Jokes

मी जेल मधे होतो अता मला

मी जेल मधे होतो
अता मला माझ्या …
नोटा बदलून द्या……

????????
छगन भुजबळ
????????…