Hindi jokes

​Marathi Solve This Puzzle 

​Solve This Puzzle 
चार खंडांचे शहर

चार विहीरी बीना पानी,

चोर 18 त्या शहरात

1 रानी,

आला 1 शिपाई

सगळ्यांना मारुन मारून विहीरीत टाकले…

सांगा काय आहे 

(who is intelligent …?

Answer this).

Mitul Patel ans.

Carrom