Marathi Jokes

एक बाई, इंजेक्शन ला आल्यावर सलवार ची गाठच सूटत नव्हती….

एक बाई, इंजेक्शन ला आल्यावर सलवार ची
गाठच सूटत नव्हती….
.
.
.
.
डॉक्टर इन्जेक्शन घेऊन
उभे असतात.
.
.

.
तर नवरा
ओशाळल्यागत बोलतो
“घरी बी
हीच बोंब आहे हिची”…!!!

????????????????????????????..