Dirty Jokes

Air force to manforce jokes

ठरवलं होत की पायलट बनायच…………….
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.

पण *Airforce* वरून *Manforce* वर लक्ष कसं गेल कळालच नाही

पण स्वप्न तेच, *निस्त उडायच…!!!* ????????????