Comedy Jokes

Boss – Did You Know a British Language???

Did You Know a British Language.

इंटरव्यू

बाॅस : क्या आपको ब्रिटिश भाषा आती है?,

लड़का  : हाँ.

बाॅस : कुछ बोल के दिखाओ.

लड़का  : डूगना लागान डेना पडेगा बुवन!.

बाॅस :  निकल डोफा.

Leave a Comment