Gujarati Jokes

Boy to his Father : Give me your Car’s Key Dad,..

पुत्र (पिता ने):कार नी चावी आपो ने, कोलेज मा फंक्शन छे.

पिता: केम??

पुत्र: १० लाखनी गाडी मा जईस तो वट पडशे.

पिता: आ ले १० रुपिया ३० लाखनी बस मा जा ….. जोरदार वट पडशे

Leave a Comment