Husband Wife Jokes

Chai piya aur,… Wife Expired

એક ભાઈના પત્ની ગુજરી ગયા.

ખરખરો કરવા આવેલા એક મિત્ર એ પૂછ્યું : શું થયું હતું.?

પેલા ભાઈ : કાંઈ નહિ, ચા પીધી ને…

મિત્રએ પૂછ્યું : ઈ માયલી ચા પયડી છે.?

Leave a Comment