Hindi jokes

Doctor and marij Marathi Iphone jokes

डॉक्टर -छोटीशी जखम आहे,चिंता करण्याचं काही कारण नाही.

(तेवढ्यात डॉक्टरांची नजर पेशंटच्या iPhone 6 वर पडली)

डॉक्टर -तरी पण…MRI कराच?.