Marathi Jokes

Doctor … When I sleep, I come in my dream and play monkey football.

पेशंट :- डॉक्टर… जेव्हा मी झोपतो तेव्हा माझ्या स्वप्नात येऊन माकडं फुटबॉल खेळतात…

डॉक्टर:- हे औषध घ्या.. आज रात्री झोपण्यापूर्वी खाऊन झोपा…

पेशंट:- उद्या पासून खातो साहेब … आज त्यांची फायनल मॅच आहे

डॉक्टर अजून बेशुद्ध आहेत …..

????????????????