Dudh mago ge to khir dege latest jokes

दुध मागोगे तो खिर देगे

पानी मागोगे तो कोल्ड ड्रिंक देगे????????

जान मागोगे तो वोभी देगे

लेकिन,

बैलजोडी, वखर, तीफन, कोळपे अजीबात नहि मिलेंगे……..

क्युकी पेरणी चालू आहे ना भाऊ !
कारण वावर आहे त पावर आहे।।।।।।
????????????????????????????????????