Dudh mago ge to khir dege latest jokes

दुध मागोगे तो खिर देगे

पानी मागोगे तो कोल्ड ड्रिंक देगे🍷🍷

जान मागोगे तो वोभी देगे

लेकिन,

बैलजोडी, वखर, तीफन, कोळपे अजीबात नहि मिलेंगे……..

क्युकी पेरणी चालू आहे ना भाऊ !
कारण वावर आहे त पावर आहे।।।।।।
😊😊😊😊😊😊😊😊😊