Election commission inq use for hair?

*आजी* : ही शाई पाण्याने जाईल ?
*मतदान केंद्र अधीकारी* : नाही

*आजी* : तेलाने ?
*अधीकारी* : नाही.

*आजी* : साबणाने ?
*अधिकारी* : नाही

*आजी* : किती दिवस अशीच राहणार ?
*अधिकारी* : साधारण वर्षभर..

🧐 आजी : *माझ्या केसांनाही लावायला थोडी देता कां ??*

😂😛😂..