Marathi Jokes

Forest department jokes marathi

तुम्ही आज झाडे लावा*,

5 वर्षांनी तुम्हाला झाडामागे लावायला मिळेल ????

विचार करा
लॉजचे पैसे वाचवा – वन विभाग????????????????????????????