Hindi jokes

Girlfrend ne fasaya marathi joke

बबलुच्या घरचे गावाला गेलेले असतात म्हणून तो रात्री घरी
“झोपायला” गर्लफ्रेंड ला बोलवतो.
१ तास होतो
२ तास होतात
४ तास होतात
पन गर्लफ्रेंड काय येत नाही
शेवटी चड्डीतुन एक आवाज येतो….
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
मालक थोडावेळ झोपु का सकाळी तुमच्या आधी उठायचं…????????????…