Gujarati Jokes

એક ‘ગુજરાતી’ વેપારી એ પ્રાણીસંગ્રહાલય ખોલ્યું.

એક ‘ગુજરાતી’ વેપારી એ પ્રાણીસંગ્રહાલય ખોલ્યું…
અને,

૫૦ રુ, ટિકીટ રાખી પણ કોઇ ના આવ્યું !

પછી,

ટિકીટ ૨૫ રૂ કરી…

૨૦ કરી…

૧૦ કરી…

કોઇ ના આવ્યું !

છેલ્લે-

કંટાળીને ફ્રી માં એન્ટ્રી ચાલુ કરી..

થોડી જ વાર માં બધું જ ભરાઈ ગયું !

પગ મુકવાની પણ જગ્યા નહિં…

પછી…

પેલાએ સિંહ ને પાંજરામાંથી છોડ્યો…

અને,

બહાર નિકળવા માટે ૨૦૦ રૂ ટિકીટ રાખી !

????????.