Marathi Jokes

ha Eag kitila Ahe? Marathi

गिऱ्हाईक :
हा अंडा कितीचा दिला..??
दुकानदार :
७ रुपयाला..!!
गिऱ्हाईक :
पण समोरच्या दुकानात तर ४ रुपयाला आहे..
दुकानदार :
समोरच्या दुकानातली कोंबडी रांड आहे..आमची नाही..