Jio Ke bajese 65% fail jokes

Jio ne pahle sal me

kiya kamal

65% ladke ladkiya fail ho gaye,…..