BF GF Jokes Marathi Jokes

Kiss kar ne ke bad?

Kissing झाल्यावर ????????

Girl : मला चक्कर येतेय ????????

Boy : बघ माझ्या प्रेमाची नशा किती आहे ????????

Girl : गप कुत्र्या … ही प्रेमाची नशा नाही…
तुझ्या तोंडातली ​गाय छाप​ गेली घशात…

????????????,????????????..