लड़का : क्या तुम मुझसे प्यार करती हो?

लड़का : क्या तुम मुझसे प्यार करती हो?
लडकी : हाँ, मै तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हू
लड़का : सच
लड़की : हाँ
लड़का : चल फिर 47 का पहाडा सुना फटाफट….

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *