Marathi Jokes

ललित मोदी आणि निरव मोदी हे दोघे देश सोडून पळून गेले…

ललित मोदी आणि निरव मोदी हे दोघे देश सोडून पळून गेले…

तिसरा येऊनजाऊन असतो..