Comedy Jokes

Latest Eno Jokes

वहु पेट पकडी ने टोयलेट तरफ जती हती…

सासु – शु थयु?
वहु – पेट मां दुखे छे..
सासु – ENO लई ले, सारु थई जशे…
वहु – आखी रात ENO ज तो लीधो तो, अेटले ज तो दुखे छे..