Dirty Jokes

Mango Man Marathi Jokes

काल आमरस बनवण्यासाठी

आंबे? पिळत होतो…तेव्हा

शेजारीण ?आली…

म्हणाली…आंबे? छान

पिळता..

कधी तरी आमचे पण आंबे पिळुन

द्या….
.
.
.
पण मी अजुन विचार करतोय?

की तिने मदत मागितली की ऑफर दिली.