Mango Man Marathi Jokes

काल आमरस बनवण्यासाठी

आंबे🍑 पिळत होतो…तेव्हा

शेजारीण 👵आली…

म्हणाली…आंबे🍑 छान

पिळता..

कधी तरी आमचे पण आंबे पिळुन

द्या….
.
.
.
पण मी अजुन विचार करतोय🤔

की तिने मदत मागितली की ऑफर दिली.