Marathi Jokes

Marathi cricket jokes

अगाेदर रुपये 25/= चा टेनिस बॉल ? आणण्यासाठी 11 *मित्र* पैसे जमा करायचे व क्रिकेट खेळायचे.
आज ताेच बॉल एकटाही खर्च करुन आणु शकताे फक्त खेळायला साेबत *10 मित्रही* नाहीत.

*एक कटु सत्य*.