Marathi wife husband non vej jokes

नवरा – 😡हा *फाटका कंडोम* सोफ्यावर असा का पडला आहे…

बायको – काय बोललात….??😳
बायको घाबरून लगेच शोधायला जाते.

सोफ्या वर एक नजर टाकल्यावर वैतागून नवऱ्यावर डाफरते ..😡. तोंड फोडीन परत जर *बंड्याचं नाव* सरळ घेतलं नाही तर ……….😅😂🤣😝..