Most of ladies jokes in gujarati

*મોટા ભાગની સ્ત્રી ત્રણ વાર શોપિંગ કરવા જાય..*

*પહેલી વાર ~ જોવા જાય*
*બીજી વાર ~ લેવા જાય*
*ત્રીજી વાર ~ બદલાવા જાય*

*પણ પાણીપુરી ત્રણે વાર ખાય ..*.