Gujarati Jokes

કોરોના ના રસીકરણ થી શબ્દકોશ માં અમુક નવા શબ્દો

કોરોના ના રસીકરણ થી શબ્દકોશ માં અમુક નવા શબ્દો ઉમેરાઇ શકે છે….

જેવાકે….

*રસિક* = રસી મુકાવેલ વ્યક્તિ

*દ્વિરસિક* = બન્ને ડોઝ પૂરા કરનાર.

*રસેન્દુ* = રસી નું નામ સાંભળતા જ ખીલી ઉઠનાર.

*રસહાસ્યક*

હસ્તે મુખે રસી લેનાર

રસી લેવામા ઉત્સાહીત,
*રસવંત/રસવંતી*

રસી મુકાવી, પછી તેની જ ટીકા કરનાર= *રસિઘ્ન*

રસી મુકાવતા ડરનાર = *રસ્પોક*

સરકારને વખોડનાર= *રસ્કારણી*

રસીકરણ વખત નો ફોટો મુકનાર= *રસિજેનીક*

રસી મુકાવી બીનધાસ્ત થઇ જનાર= *રસી-બલી,*

રસી મુકાવી ગીત ગાનાર = *રસ-કવી*

રસી મુકાવી ને ધ્યાન મગ્ન થનાર= *રસગ્ન!*

*યાદ આવે તો ચોક્કસ ઉમેરજો‌…..*????????????????

તો ચલાવો આગળ.
રસી લઈ ને બીમાર પડનાર
*રસબીમાર*

રસી મૂકી રાજા સમજનાર = *રસરાજ*

રસી મુકેલ સાથે લગ્ન કરનાર *રસલગની*

રસી આપનાર નર્સ – *રસદાઈની*

રસી લીધા પછી એકદમ ચિંતામુક્ત થઈ જનાર *રસપ્રજ્ઞ*

પત્નીની પહેલા રસી લેનાર પતિ – *રસિયા વાલમ*

જેણે ફક્ત દેખાડો કરવા રસી લીધી હોય તે – *રંગરસિયા*

જ્યાં સરકાર દ્વારા રસીકરણનું મોટા પાયે કામ ચાલતું હોય તે – *રસોત્સવ*

જેને રસી બાદ કોઈ આડઅસર ન આવી હોય એ – *રસાનુફૂળ*

રસી લઈ હોળીનાં રસિયા ગાનાર – *રસિક રસિયા*

રસી મુકાવ્યા પછી શબ્દો શોધી કાઢનાર .. *રસીબ્દ* ????????

રસી મુકવામાં રહી ગયેલા- *રસવંચીત..*

રસી ઇચ્છતા – *રસિવાંછુક*

રસીથી ઇન્જેક્શન દુખે એવા – *રસી પીડિત*

આ બધા શબ્દોનો ગ્રંથ *રસાકોશ..* ????

અને આ આજે ખીલેલુંશાસ્ત્ર… *રસ-શાસ્ત્ર* ????????

ભવિષ્યમાં ભણાવશે – *રસી પુરાણ*

રસીકરણ કેન્દ્ર પરની સૌથી સુંદર નખરાળી છોકરી – *રસપરી..* ????????????

ને એને લીધે રસી લેવા આવેલા છોકરાઓ – રસભમરા….????????

યાદ આવે તો હજુ ઉમેરવાની છૂટ છે..????

Leave a Comment