Marathi Jokes

एक माणूस रात्री 2:00 वाजता दारू पिऊन डॉक्टरच्या घरी जातो आणि डॉक्टरला उठवून विचारतो…

एक माणूस रात्री 2:00 वाजता दारू पिऊन डॉक्टरच्या घरी जातो आणि डॉक्टरला उठवून विचारतो…

“डॉक्टर साहेब, घरी यायचे तुम्ही किती फी घेता..? “

डॉक्टर : फक्त 250 रुपये..!

माणुस : तर चला मग.

डॉक्टर गाडी काढतात आणि दोघेजण घराकडे निघतात.

माणूस: डॉक्टर साहेब….. इथे थांबा. माझे घर आले…!

डॉक्टर : OK, चला लवकर, मला पेशंट दाखवा..!

माणूस : अहो कुठला पेंशट आणि कुठले काय…!!
हे घ्या 250 रूपये. रात्री रिक्षावाले घरी जायला 500 रुपये मागत होते म्हणून तुम्हाला विचारले. ..