Rajnikant ke Guru mil gaye hair! Yeh dekhiye 

Yeh dekhiye! Super star rajnikant ke guru. Jinse prerna leke rajni sir ne apne stunts sikhe hair! 

Funny rajnikant jokes.