सांग पाटील जापानवर अणुबॉम्ब कोणी टाकले

शिक्षक : सांग पाटील जापानवर अणुबॉम्ब कोणी टाकले.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

पाटील : मीच टाकले, कोण माझी शेट्ट वाकडी करतो तेच बघतो ….
कधीही पाहिलं तरी मादरचोद मलाच विचारतो वर्गात मी कुठं बी बसलो तरी लवड्याला मिच दिसतो…😡😡😡😆😂😂😂?😆😂😜😂….