Santur adv. In marathi

????????????????
च्या मायला ????मला एक कळत नाय

संतूर साबणाच्या जाहिरातीत
लहान मुलांच्या आईलाच का दाखवतात ?
बाप का दाखवत नाहीत ?
बाप काय निरम्याने आंघोळ करतो काय????????

????????????????????????????????????????.