School Fees to Gulfee Story

છોકરો : પપ્પા, કાલે ટીચરે સ્કૂલ માં ગુલ્ફી લઈને આવવાનું કીધું છે…

પિતાજી : અરે પણ કઈ રીતે લઈ જઈશ? ઓગળી જશે સ્કૂલ સુધી પહોંચતા. તારી ટીચર અહીં નજીક જ રહે છે, હું જ સવારે આપી આવીશ એના ઘેર.

સવારે ટીચર ના ઘેર…

પિતાજી :નમસ્કાર ટીચર.
આ લ્યો. તમારા માટે એકદમ ઠંડી ગુલ્ફી લાવ્યો છું.

ટીચર : ગુલ્ફી? કેમ? શેના માટે?

પિતાજી : તમે સ્કૂલે લાવવા કીધું તું ને, એવું મારા છોકરા એ કીધું. એ તો નાનો એવો છે, ગુલ્ફી ઓગળી જાય, એટલે હું જાતે જ લઈ આવ્યો…

ટીચર : તમારો છોકરો નાનો છે એ ખબર છે મને
પણ તોતડો છે, એ તમને ખબર નથી લાગતી.
મેં એને ગુલ્ફી નહીં, સ્કૂલ ફી લાવવાની કીધી હતી….!!!

???

??????