Gujarati Jokes

Security To taite J hovi joiye¡¡

અમારો વોચમેન હંમેશા પીધેલો જ રહેતો…..

મેં પૂછ્યું તો કહે …. ” સિક્યોરીટી તો ટાઇટ જ હોવી જોઇએ … સાહેબ “????????????

Leave a Comment