Sexy mulgi marathi joke

अत्यंत भंगार जोक संग्रहातून… भयंकर विदारक!

तंदू नावाची अत्यंत सुंदर हुशार मुलगी असते… 👱🏻‍♀

एके दिवशी तिचा नवरा किराणा घेऊन येतो…

तंदू किराणा आवरते अन् लाइफबॉय साबण पाहून रुसते खोलीत स्वत:ला बंद करून घेते…😫

तिच्या नवऱ्याला काही केल्या कारणच कळत नाही😔
लाख विचारून सुद्धा ती त्याला काहीच सांगत नाही…

शेवटी त्याच्या लक्षात येतं की…

लाइफबॅाय है जहाँ
तंदू रुसती है वहाँ!!!
😂😂😂..