सॉरी” हा शब्द किती विचित्र आहे ना?

“सॉरी” हा शब्द किती विचित्र आहे ना?

आपण म्हणालो तर चांगला

आणि

डॉक्टर म्हणाला तर

विषयच संपला