કોરોના ના રસીકરણ થી શબ્દકોશ માં અમુક નવા શબ્દો

કોરોના ના રસીકરણ થી શબ્દકોશ માં અમુક નવા શબ્દો ઉમેરાઇ શકે છે…. જેવાકે…. *રસિક* = રસી મુકાવેલ વ્યક્તિ *દ્વિરસિક* = બન્ને ડોઝ પૂરા કરનાર. *રસેન્દુ*…

Latest PUBG Game Joke

Latest PUBG Hindi Jokes Coming Soon……..   pubg memes funny pubg puns   best pubg memes https://img-9gag-fun.9cache.com/photo/aR381vB_460svvp9.webm pubg mobile memes Ref – How to get PUBG Game for mobile funny pubg meme…

Teacher Student on Rajaram mohan rai hindi joke

स्कूल में टीचर ने बच्चो से पूछा                           टीचर : बच्चो इतिहास में तुम सबसे ज्यदा नफरत किस महापुरुष से करते हो । बच्चा : सर…