Gujarati Jokes

Only two types of men can not understand women …

કેવળ બે પ્રકારના પુરૂષો જ સ્ત્રીઓને સમજી શકતા નથી…

કુંવારા અને પરણેલા.

બાકી જેમણે સ્ત્રીઓને સમજી લીધી છે એ તો જુનાગઢ છે…..????????????
શિવરાત્રિ ની શુભેચ્છા..