❛પત્ની: મુમતાઝ ગુજરી ગયા પછી શાહજહાંએ તાજમહેલ બંધાવેલો

❛પત્ની: મુમતાઝ ગુજરી ગયા પછી શાહજહાંએ તાજમહેલ બંધાવેલો ……તો હું ગુજરી જઉં તો તમે શું બંધાવો ?
.
.
પતિ: ટિફિન’ ………..
????????????????????????????

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *